De Duikopleidingen van NAUI wereldwijd in Nederland en België, France, Schweiz und Österreich

Wat gaat u leren en of doen in de cursus?

Natuurlijk afhankelijk van het beschikbare water, warm water, zult u waarschijnlijk geen zwembad doen, koud water, zult u ook in het zwembad les krijgen. We onderscheiden 2 "watertypes" buiten zout en zoet natuurlijk:

-  Confined Water (CW) is beschermd water, tot 4.6 meter diep, wat makkelijker toegankelijk en veilig.

- Open water: water wat dieper is dan 4.6 meter en verschillende condities heeft, denk aan een plas, meer, zee en dergelijke.

In Nederland en België zult u vaak in een meer of een plas duiken als u eerst in een CW gedeelte de oefeningen heeft gedaan. Feitelijk herhaald u de oefeningen in OW en maat u een 4 tal duiken van minimaal 4.6 meter diep.

In de tabel geven wij aan wat u gaat doen, alles wordt van tevoren met u gebrieft, uitgelegd en in het water gedemonstreerd.

Bij iedere cursus zit een e-learning die u moet maken met bijbehorend examen. Per 1 januari 2023 zijn alle inkoopsprijzen van de cursussen met ca 10% verhoogt door Amerika.

Open Water Scuba Diver (OWSD)   Confined water

Open Water Scuba Diver (OWSD)    Open water

Ieder les/module begint met een breefing, wat, waar, hoe en de tekens.

Het opbouwen van de set.

Aantrekken set.

Buddy check.

Het uitproberen van uw ademautomaat.

Het te water gaan (lopend, commandostap, rol achterover en zittend draaien) afhankelijk van hoe kunt u te water.

Uitloden (kijken of u voldoende lood bij u heeft indien nodig).

Rustig afdalen en op uw knieën op de bodem.

Fin pivot (Hoe bereikt u neutraal drijfvermogen).

Masker klaren, (leegmaken als er water in zit, beetje, 1/2  en helemaal vol en afzetten en terugplaatsen).

Automaat klaren (de automaat uit uw mond en terugplaatsen en leegblazen).

Automaat klaren en terug vinden (d.m.v. reik- en veegmethode).

Lood aan de oppervlakte en bodem afdoen en herplaatsen.

B.C.D. aan de oppervlakte en bodem afdoen en herplaatsen.

Alternatieve luchtbron (stel u lucht is op of uw automaat functioneert niet goed, geeft wel ALLTIJD lucht, tenzij de cilinder leeg is) leert u hoe u met uw buddy samen deelt.

De Noodopstijging (ECA) Emercency Controlled Ascent.

Hooveren, zweven gedurende 1 minuut.

Naar boven halen bewusteloze duiker, met perslucht- en met snorkelset.

Kramp verwijderen,slepen en beademen.

Navigatie rechte koers heen en weer.

Deep water exit (hoe komt u uit het water als er geen trap o.i.d. is). *

Oplaten van uw S.M.B. (oppervlakte markering opgelet duiker onder de boei!).

400 meter snorkelen / hoekduik, watertrappelen, klaren snorkel op 2 manieren

Zonder masker 10 meter duiken onder water. *

Afbouwen van de set en verzorging

Na afloop altijd een debreefing (nabespreking)

Ieder les/module gaat u na de oefeningen rustig rond duiken in het CW gedeelte met uw buddy/instructeur


U moet uw E-learning examen met te minste 75% goede score hebben afgerond alvorens u het open water in mag.

Buiten start u eerst met de controle van de duikplek m.b.v. "SEABAG" of  "ONADLU".

Ieder les/module begint met een breefing, wat, waar, hoe en de tekens.

Daarna alle oefeningen die hiernaast vermeld staan. Behalve met een * aangeduid.

U maakt tenminste 4 duiken van 4.6 meter en dieper tot maximaal 18 meter.

U gaat de duiktabel gebruiken

U gaat planningen maken (tijd, diepte, wie leidt, welke kant op, wat te doen bij, tekens, wanneer keren we om enz )

U gaat het logboek invullen

U gaat een duik met duikcomputer maken

Hoe positioneert u zich tegenover uw buddy.

Advanced Open Water Scuba Diver

Om te weten waar u tegen aan kunt lopen boven of onder water, krijgt een les in een aantal extra vaardigheden. U gaat op een andere manier kijken naar de veiligheidseisen, materiaaleisen, soorten materiaal, welke extra voorzorgsmaatregelen moet ik nemen  enz.  Maar ook met omstandigheden en situaties waar u mee te maken kunt krijgen in Nederland of in het buitenland.

Denk aan stroming of een onverwachte thermocline, een koers die niet klopt of een buddy die vermoeid raakt.

Advanced Open Water Scuba Diver

E-learning goed hebben afgesloten met 80% score

U maakt 6 duiken:

- Diepe duik (verplicht) > 18 meter

- Navigatieduik (Verplicht)

- Nacht / slecht zicht duik (verplicht)

3 duiken keuze uit: (afhankelijk van omstandigheden)

- fotografieduik

- zoeken en lichte berging duik

- stromingsduik

- wrak verkenningsduik

- archeologieduik

- biologieduik

- kustduik

Nitrox (EAN32)

U leert in de theorie om te gaan met zuurstof verrijkte lucht (Enriched Air Nitrox)

- hoe te bereken

- de voor-/ nadelen

- Extra veiligheidsmaatregelen

- Hoe om te gaan met de EAN duiktabel(len)

- Welke mengsel is voor u het beste voor die duik?

- Welke risico's zijn er verbonden aan EAN mengsels?

E-learning goed hebben afgesloten met 80% score

U gaat de zuurstofmeter kalibreren en het mengsel analyseren, noteren

Optioneel: 2 duiken maken met EAN32

Master scuba Diver (MSD) Hoogst haalbare recreatieve brevet.

U gaat hier veel dieper in op de theorie achter het duiken:

- de Fysieke- en fysiologische kant.

- hoe werkt in- en ontgassen onder druk.

- meer inzicht in decompressie en tabellen.

- hoe werken de verschillende trappen van een                    .  automatenset en wat zijn de verschillen.

- Welke zaken kom je tegen bij Navigeren

- Verschillende water omstandigheden en soorten duiken.

- kennis van materiaal en apparatuur.

- Inzicht in het marine leven onderwater

- Uitwerken en opstellen van een duikplan en       noodprocedures


Feitelijk gelijk als Advanced Open water, maar met 8 duiken welke in verschillende omstandigheden/plaatsen gemaakt dienen te worden.

Ook hier 4 verplichte en 4 vrije keuzes.Leaderships cursussen: A.I, S.D.I, DM, Instructeur
Al deze 4 cursussen zijn bedoeld om cursisten op te leiden naar een brevet. Afhankelijk van uw licentie(s) of LIC genoemd kunt u of mag u onafhankelijk opleiden
Hierin komen de volgende zake aan de orde:
- Leiderschap vaardigheden in en onder water

- Het leren geven van een breefing en debreefing

- Het leren geven van theorielessen (Micro teachings)

- Het leren geven van demo's (hoe doe je een cursist een oefening voor, neem je hem af en hoe beoordeel je deze

- Hoe begeleid je een cursist of cursisten naar-, in- en onder water

- Verder inzicht in duiktechnieken, materialen, decompressie-, fysieke-, fysiologische zaken, NAUI Standards & Policies, juridisch. marketing, omgeving, redding. lesgeven enzHet zijn pittige opleidingen, maar je leert ook om een leider te zijn in de duikwereld bij een van de vooraanstaande duikorganisaties. NAUI is kwalitatief een van de vooraanstaande duikorganisaties wat opleidingen betreft , zowel de diversiteit als de kwaliteit. NAUI verlangt daarom veel van zijn leiders. Je mag daarom ook onafhankelijk lesgeven, zonder gekoppeld of gelieerd te zijn aan een duikschool/-club of -center.

Je mag conform de Standards & Policies lesgeven aan al die opleidingen waar je een licentie voor hebt.

Als instructeur zijn dat:

- Introducties

- Open water scuba duiker

-Open water advanced scuba duiker

- Master scuba duiker

_ rescue scuba duiker

- Advanced Rescue Scuba duiker

- Nitrox duiker

- Divemaster

Alle specialitys waar je voor gelicenseerd bent of een op naam aangevraagde speciality, een zogenaamde Instructor specified speciality

 

E-mailen
Bellen
Map
Info